Avusturyalılar aldıkları bir finans kararını uygulamada Avrupa birincisi

Araştırmalara göre insanların çoğu ekonomik karar almakta zorlanıyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde yapılan araştırmaya göre özellikle Avusturya ve Almanya halkları, aldıkları ekonomik kararları uygulamaya koyabilirken, Türklerin bu konuda oldukça kararsız oldukları gözlemlendi. Araştırmalara göre, Avusturyalıların yüzde altmış üçü önüne koyduğu bir hedefi gerçekleştirebilirken, bu oran Türkiye’de yüzde kırküçlerde kalıyor. Aldığı bir ekonomik kararı uygulama oranı Avrupa genelinde yüzde 52 şeklindeyken Avusturya yüzde 63 ile birinci sıraya yerleşiyor.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 13 Avrupa ülkesi ile ABD’de ve Avustralya’da gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki katılımcıların yüzde 31’i 2016’da daha fazla tasarruf etmek, yüzde 36’sı borçlarını azaltmak ve yüzde 31’i de harcamalarını kontrol altına alarak parasını daha iyi yönetmek konularında karar aldı.

ING Uluslararası Araştırmalar tarafından gerçekleştirilen „Yeni Yıl Kararları“ araştırmasının sonuçlarına göre, Avrupa’da 10 kişiden 7’sinin yeni yıl için aldığı bir finansal hedefi bulunuyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 13 Avrupa ülkesi ile ABD’de ve Avustralya’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla oluşturulan araştırmaya göre Avrupa’da kendisi için finansal bir karar alanların yüzde 41’i „daha fazla tasarruf etmek istiyor“. Avrupalıların yüzde 27’si borçlarını azaltmak ve yüzde 27’si ise harcamalarını kontrol altına alarak parasını daha iyi yönetmek konularında kararlı görünüyor. Katılımcı ülkeler arasında İtalya, yüzde 56 ile „tasarruf etmek“ yönünde en kararlı ülke.
-„TÜRKLERİN YÜZDE 86’SININ YENİ YIL İÇİN FİNANSAL HEDEFİ BULUNUYOR“-
Araştırmada Türkiye, yüzde 86 ile 2016 yılı öncesinde finansal bir hedef belirleyip uygulama kararı alanların en fazla olduğu ülke olarak belirlenirken, Türkiye’yi yüzde 82 ile Hollanda ve yüzde 81 ile Lüksemburg izliyor. İspanya ise yüzde 60 ile sıralamada en alt sırada yer alıyor. Araştırmada, „tasarruf etmek“ en öne çıkan finansal karar olarak görünüyor. Avrupalıların yüzde 41’i 2016’da daha fazla tasarruf etmek istiyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 31 ile Polonya ile birlikte en düşük seviyede görünüyor. İtalya yüzde 56, İngiltere ise yüzde 53 ile yeni yılda tasarruflarını artırmak istediğini belirtenlerin en fazla olduğu ülkeler.
Araştırmaya göre, Avrupalıların yüzde 27’si 2016 yılında „paralarını daha iyi yöneterek harcamalarını düşürmeyi“ hedefliyor. Türkiye’de bu oran yüzde 31 olarak görünüyor. Yeni yıl için daha iyi bir para yönetimi planlayanların en fazla olduğu ülkeler yüzde 39 ile Fransa ve yüzde 38 ile Romanya. Öne çıkan bir diğer finansal yeni yıl kararı ise borçları azaltmak olarak görünüyor. Avrupalı katılımcıların yüzde 27’si 2016’da borçlarını azaltmayı hedeflediğini ifade ederken bu oran Türkiye’de yüzde 36’ya yükseliyor. Türkiye bu oranlar tüm katılımcı ülkeler arasında ilk sıraya oturuyor.

-„TÜRKLER FİNANSAL KARARLARINI UYGULAMAYA KOYAMIYOR“-
Araştırma, 2015 yılına girerken benzer bir karar alanların bu kararlarını uygulayıp uygulayamadıklarını da sorguluyor. Alınan yanıtlara göre, Avrupalıların yüzde 52’si 2015’te aldıkları finansal kararları uyguladıklarını ifade ederken yüzde 48’i başarısız olduğunu itiraf ediyor. Türkiye’de ise başarılı olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 43 ile Avrupa ortalamasının altında kalıyor ve katılımcı ülkeler arasında en düşük oranı yakalıyor.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *


*