Avusturya “iş ortamının kalitesiyle“ ikinci olurken Türkiye de iş ortamındaki “gerginlikle“ birinci oldu

OECD „kazanç kalitesi“, „iş güvencesi“ ve „çalışma ortamı kalitesi“ unsurlarını birleştirerek üye ülkelerin „iş kalitelerini“ ölçtü. OECD’nin yaptığı ölçümlerde iş ortamının kalitesinde Avusturya, Avusturalya’dan sonra ikinci olurken üçüncü sıraya da Danimarka yerleşti.

OECD’nin açıklamasında Avustralya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, Norveç ve İsviçre’nin en az iki alanda iyi performans gösterdiği de vurgulandı. OECD’nin açıklamasında Türkiye’nin ise iş ortamının gerginliği açısısından birinci olduğu dile getirildi. Türkiye, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)’nin çalışma hayatında iş yerlerinde yaşanan „iş gerginliğinin büyüklüğü“ sıralamasında ilk sırada yer aldı. OECD, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı üye ülkelerde „iş kalitesinin“ görece düşük bulunduğunu bildirdi.

OECD tarafından yeni açıklanan veri tabanının şu kıstaslarla oluşturulduğu bildirildi:
„-Kazancın kalitesi, işçinin maddi hayat standardını değerlendirmede temel dayanak noktası olurken gelir dağılımı da refah unsurlarından biri sayılıyor. Böylece OECD kazanç kalitesini gelir seviyesi ve gelir dağılımı açısından ölçüyor.

-Emek piyasasında güvence, işi kaybetme ihtimalini ve bunun işçilere maliyetlerini ölçüyor.
-Çalışma ortamının kalitesi, iş kalitesinin ekonomik olmayan unsurlarını ve işin doğasıyla kapsamını içeriyor. Çalışma süresi ayarlamaları ve işyeri ilişkileri bunun içinde yer alıyor. Zaman baskısı ya da fiziki sağlık riski gibi yüksek iş yapma talebini karakterize eden, istenenleri yerine getirmede, çalışmada otonomi ve sosyal destek gibi iş kaynağı yetersizliğiyle kombine olmuş işler, işçiler için büyük sağlık riski oluşturuyor. Bu nedenle iş ortamı kalitesi; yüksek iş talebi ve iş kaynağının sınırlı oluşunun bir bileşeni olan ‚iş gerginliği‘ ile ölçülüyor.“

-RAPORDA TÜRKİYE-
Estonya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya ve Türkiye iş kalitesinin üç boyutunun ikisinde ya da tümünde görece kötü durumda. Ayrıca bu ülkelerden hiçbiri bu boyutların en az birinde çok iyi durumda değil.

-KAZANÇ KALİTESİ-
Türkiye 33 OECD ülkesi arasında satın alma gücü paritesine göre brüt saatlik ortalama kazanç sıralamasında sondan ikinci ve Meksika’yı geçti. Türk işçisi saatte 5.61 dolar kazanıyor. Meksika’da kazanç 3.94 dolar oluyor. Birinci Lüksemburg’da kazan 29.8 doları buluyor.

-İŞSİZ KALMA İHTİMALİNDE TÜRKİYE ALTINCI-
İşsiz kalma riski sıralamasında Türkiye OECD ülkeleri arasında altıncı sırada yer aldı. 2013 yılı itibarıyla en riskli ülke Yunanistan’da işsiz kalma riski yüzde 37 olarak hesaplandı. İkinci İspanya’da işsiz kalma riski yüzde 35, üçüncü sıradaki Portekiz’de yüzde 17.5 oldu. İşsiz kalma riski İtalya‘ yüzde 16, Slovak Cumhuriyeti’nde yüzde 14, Türkiye’de ise yüzde 10.

-İŞ GERGİNLİĞİ-
Türkiye „iş gerginliği“ sıralamasında ilk sırada yer aldı. Veri tabanında verilen bilgiye göre 2010 yılında Türkiye’de işçilerin yüzde 45.35’i işte „zaman baskısı“ ile karşılaşıyor, çalışanların yüzde 1.4’ü ise fiziksel sağlık riski faktörlerine maruz kalıyor. İşçilerin yüzde 75.53’ünün iş özerkliğine ve öğrenme imkânlarına sahip bulunduğu belirtilen veritabanında yüzde 56.93’ünün ise iyi işyeri ilişkilerine sahip olduklarını bildirdikleri yer aldı. Türkiye’de işçilerin yüzde 76.21’i iş gerginliğiyle karşı karşıya. Bu kişiler kendilerinden talep edilen işleri karşılamakta çeşitli nedenlerden dolayı sıkıntı yaşıyor.

İşçileri işte gerginlik yaşayan ikinci ülke ise yüzde 65.6 oranla Yunanistan çıktı. Gerginlik sıralaması şöyle uzuyor: Fransa (yüzde 54), Portekiz (yüzde 53), Slovak C. (yüzde 51), Finlandiya (yüzde 51), Slovenya (yüzde 50), Almanya (yüzde 49).
İşçilerinin en az gerginlik yaşadığı ülkeler sırasıyla Danimarka (yüzde 25.11), İsveç (yüzde 26.30), Norveç (yüzde 29).

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *


*