Türkiye’ye araba götürmek için, bir yılda 185 gün yurt dışı şartı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye yabancı plakalı taşıt getirmek isteyen kişilerin son 1 yıl içerisinde az 185 gün fiilen yurt dışında bulunmaları gerektiğini açıkladı.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların üzerine kayıtlı yabancı plakalı arabaların Türkiye’de kalma süresinin 2 yıla çıkarılmasıyla, dolandırıcılıkların arttığını belirten bakanlık yetkilileri, ilgili düzenlemenin yurt dışından ucuz araba getirilerek kullanmanın önünün açıldığı ve herkesin bu haktan yararlanabileceği şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ettiler.

Türkiye’de yerleşik kişilerin geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıt getirmesi, başkasının getirdiği taşıtı kullanması veya adına vekaleten taşıt getirilmesi mümkün değil.
Bu gibi ihlallerin tespiti halinde kişilere cezai müeyyide uygulanacak. Vekaleten yurt dışından taşıt getirilmek istenmesi halinde de mülkiyet sahibinin ve taşıtı getirenin son 1 yıl içinde 185 gün yurt dışında kalma şartını sağlaması gerekiyor.

Geçici ithal edilen kara taşıtları, taşıt sahibinin yurt dışında yaşayan eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (eş, çocuklar, anne-baba) kullanılabiliyor. Ancak getirilen taşıt bırakılarak yurt dışına çıkış yapılmak istenmesi halinde izlenmesi gereken iki yol mevcut.

Taşıt ya gümrük gözetimine bırakılmalı ya da en yakın gümrük idaresine taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname verilmeli. Bu sebeple yurt dışından taşıt getiren kişilerin Türkiye’den taşıtsız çıktıklarında taşıtlarını eş, dost, akrabanın kullanımına bırakması gibi bir durum gümrük mevzuatının ihlali anlamına geleceğinden, mağduriyet yaşanmaması için bu hususa özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarca dikkat edilmesi gerekiyor.
13.10.2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izin süresi altı aydan yirmi dört aya çıkarılmıştı. İlgili düzenlemeye göre, yurt dışında ikamet eden kişilerin getirdiği taşıtların 730 gün (iki yıl) süreyle Türkiye’de kalabilmesi mümkün olup, bu sayede özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de arabalarıyla daha uzun süre kalabilmelerine imkan sağlandı.
KAYNAK: arti49.com

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *


*